Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6851
Title: Пристрій додавання багаторозрядних двійкових чисел
Authors: Николайчук, Я. М.
Кімак, В. Л.
Круліковський, Б. Б.
Issue Date: 2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 97162 U Україна, МПК G06F 7/00. Пристрій додавання багаторозрядних двійкових чисел / Николайчук Я. М., Кімак В. Л., Круліковський Б. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2014 05380; заявлено 20.05.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5. – 5 с. : іл.
Abstract: Пристрій додавання багаторозрядних двійкових чисел містить дві вхідні і одну вихідну шини, які є відповідно n-розрядними входами і n-розрядним виходом пристрою, в кожному розряді пристрою міститься повний однорозрядний суматор, вхід переносу якого підключений до виходу переносу суматора молодшого розряду пристрою, а вихід переносу підключений до входу переносу суматора старшого розряду пристрою. Додатково у кожному розряді суматора після порівняння однаковості біт шляхом зсуву стартових нулів у регістрі відбувається формування сигналу прискореного завершення операції додавання, кожний розряд пристрою додатково містить D-тригер, D-вхід якого з'єднаний з відповідним розрядом першої вхідної шини, входи синхронізації об'єднані між собою та S-входом D-тригера регістра зсуву і є четвертим входом пристрою, прямий вихід D-тригера з'єднаний з першим входом суматора, в кожному розряді пристрою вихід елемента «XOR» записується по R-входу в D-тригер багаторозрядного тактового регістра зсуву, інверсний вихід якого підключений до ланцюга логічних елементів «AND», вихід якого формує сигнал прискореного завершення операції підсумовування.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6851
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
97162.pdf322.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.