Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6853
Title: Спосіб інтенсифікації видобування метану з твердих газових гідратів піддонного залягання з закріпленням колектора за допомогою гідратів сірководню
Authors: Витязь, О. Ю.
Овецький, С. О.
Фем’як, Я. М.
Тодорчук, А. Ф.
Сай, К. С.
Issue Date: 2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 97253 U Україна, МПК E21B 43/00. Спосіб інтенсифікації видобування метану з твердих газових гідратів піддонного залягання з закріпленням колектора за допомогою гідратів сірководню / Витязь О. Ю., Овецький С. О., Фем’як Я. М., Тодорчук А. Ф., Сай К. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2014 08571; заявлено 28.07.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5. – 6 с. : іл.
Abstract: Спосіб інтенсифікації видобування метану з твердих газових гідратів здійснюють шляхом створення незрівноважених термобаричних умов при зниженні тиску і підводом тепла. Для запобігання руйнуванню колектора, збереження привибійної зони пласта та інтенсифікації припливу метану за допомогою донного насоса і противикидного обладнання періодично закачують придонну морську воду, насичену сірководнем, що утворює сірководневі гідрати.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6853
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
97253.pdf270.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.