Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6854
Title: Перехідник для відкручування труб, залишених у свердловині
Authors: Оринчак, М. І.
Оринчак, М. М.
Чудик, І. І.
Кирчей, О. І.
Бейзик, О. С.
Issue Date: 2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 97519 U Україна, МПК E21B 17/00. Перехідник для відкручування труб, залишених у свердловині / Оринчак М. І., Оринчак М. М., Чудик І. І., Кирчей О. І., Бейзик О. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2014 07026; заявлено 23.06.2014 ; опубл. 25.03.2015, Бюл. № 6. – 4 с. : іл.
Abstract: Перехідник для відкручування бурильних труб, залишених у свердловині, містить корпус, різьбові з'єднання та промивний канал. Основна центральна шестірня, яка з'єднана з неприхопленою бурильною колоною, обертається за годинниковою стрілкою, а бокові шестерні, які з'єднані з лівим перехідником, обертаються проти годинникової стрілки.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6854
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
97519.pdf274.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.