Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6855
Title: Спосіб очистки відхідних газів компресорних установок від СО
Authors: Михайлюк, Ю. Д.
Issue Date: 2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 102157 U Україна, МПК B01J 38/00, C10K 1/00. Спосіб очистки відхідних газів компресорних установок від СО / Михайлюк Ю. Д. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2014 13739; заявлено 22.12.2014 ; опубл. 26.10.2015, Бюл. № 20. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб очищення відхідних газів компресорних установок від оксиду вуглецю шляхом доокислення СО до СО2. Здійснюють подачу іонізованого повітря у вихідні гази, а іонізацію повітря здійснюють ультрафіолетовим світлом, яке подається і змішується з вихідними газами у вихідній трубі.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6855
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102157.pdf200.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.