Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6856
Title: Пристрій для визначення вологості грунту
Authors: Пернеровська, С. В.
Issue Date: 2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 103504 U Україна, МПК G01N 25/56. Пристрій для визначення вологості грунту / Пернеровська С. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2015 03769; заявлено 21.04.2015 ; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24. – 5 с. : іл.
Abstract: Пристрій містить множину окремих датчиків, з'єднаних із вимірювальним пристроєм та має окреме електропровідне з'єднання із вимірювальним пристроєм, а розташування датчиків забезпечує можливість пошарового вимірювання вологості і температури в ґрунті від поверхні до визначеної глибини, причому внутрішня порожнина труби заповнена гідрофобним ізоляційним елементом, що захищає внутрішні електропровідні з'єднання датчиків від впливу вологи та агресивного розчину субстрату. Форма пристрою та порожнини має конічну форму для забезпечення щільного контакту під час установки, встановлений по висоті пристрою пористий елемент призначений для надійної гідроізоляції між датчиками вологості, має захисний елемент, що унеможливлює проникнення атмоферних опадів в зону контакту пристрою з ґрунтом.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6856
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
103504.pdf206.89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.