Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6857
Title: Спосіб створення екологічної модифікації нафтошламового амбара
Authors: Качала, Т. Б.
Issue Date: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 103876 U Україна, МПК E02D 31/00, B09C 1/10. Спосіб створення екологічної модифікації нафтошламового амбара / Качала Т. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2015 03770; заявлено 21.04.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1. – 6 с. : іл.
Abstract: Спосіб створення екологічної модифікації нафтошламового амбара, який рекультивується способом біологічної утилізації, полягає в обробці масиву нафтовмісних речовин, пластових вод, берегової лінії та придонних відкладень нафтошламових амбарів біологічними та хімічними речовинами, які по всьому об'єму послідовно вносять у вуглеводневу масу нафтошламового амбара щонайменше один концентрований біокаталізатор деструкції вуглеводнів, сорбент або розпушувач, біологічний каталізатор асиміляції вуглеводнів і щонайменше один буферний стабілізатор. При цьому вносять в гомогенізовану масу амбара препарат вуглеводеньокислюючих мікроорганізмів. При створенні нафтошламового амбара використовують комбіновані стінки, які складаються з різних типів ґрунтів, у найпростішому варіанті використовують мінімум три типи ґрунтів, які мають різні пропускні властивості, і закінчуючи найменш щільними типами ґрунтів. При заповненні нафтошламового амбара поступово додають золу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6857
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
103876.pdf173.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.