Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6868
Title: Пристрій для відкручування труб, залишених у свердловині
Authors: Оринчак, М. І.
Оринчак, М. М.
Чудик, І. І.
Різничук, А. І.
Бейзик, О. С.
Issue Date: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 120566 U Україна, МПК E21B 33/138. Пристрій для відкручування труб, залишених у свердловині / Оринчак М. І., Оринчак М. М., Чудик І. І., Різничук А. І., Бейзик О. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2017 04634 ; заявлено 13.05.17 ; опубл. 10.11.17, Бюл. № 21. – 4 с. : іл.
Abstract: Пристрій для відкручування бурильних труб, залишених у свердловині, складається з корпуса, різьбових з'єднань та промивного каналу, причому на центральному зубчастому валу встановлено верхній і нижній радіально-упорні підшипники, на яких обертаються опорні шайби, між якими розміщені бокові зубчасті вали, а довжина, діаметр і число зубчастих валів збільшені, що дозволяє збільшити крутильний момент, що виникає при скручуванні ОБТ, до максимальних значень.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6868
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
120566.pdf364.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.