Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6870
Title: Жорстка компоновка низу бурильної колони
Authors: Оринчак, М. І.
Чудик, І. І.
Різничук, О. І.
Бейзик, О. С.
Issue Date: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 120950 U Україна, МПК E21B 7/08. Жорстка компоновка низу бурильної колони / Оринчак М. І., Чудик І. І., Різничук О. І., Бейзик О. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2017 05152 ; заявлено 26.05.17 ; опубл. 10.11.17, Бюл. № 22. – 5 с. : іл.
Abstract: Жорстка компоновка низу бурильної колони з долотом складається з обважнених бурильних труб, хрестоподібного стабілізатора, калібратора, тришарошкового долота. Бокові торці фрезерованих зубів на периферійних вінцях шарошок зрізані так, що площина зрізу паралельна стінці свердловини.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6870
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
120950.pdf278.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.