Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6874
Title: Пристрій для дослідження залежності товщини шару мастильного матеріалу від навантаження
Authors: Бурда, М. Й.
Луцак, Д. Л.
Шостаківський, І. І.
Issue Date: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 122247 U Україна, МПК G01N 3/56. Пристрій для дослідження залежності товщини шару мастильного матеріалу від навантаження / Бурда М. Й., Луцак Д. Л., Шостаківський І. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2017 07778 ; заявлено 24.07.17 ; опубл. 26.12.17, Бюл. № 24. – 5 с. : іл.
Abstract: Пристрій для дослідження залежності товщини шару мастильного матеріалу від навантаження складається із основи, двох скляних горизонтально встановлених пластин, між якими розміщують пробу досліджуваного мастильного матеріалу, вузла створення навантаження на пробу мастильного матеріалу та засобу вимірювання геометричних параметрів мастильної плями. Додатково містить вертикальну опору, встановлену на основі, та утримувач нижньої скляної пластини, який виконаний із можливістю переміщення вздовж вертикальної опори. Вузол навантаження виконаний у вигляді платформи з тягарцями, яка розміщена під нижньою скляною пластиною і взаємодіє тягами із верхньою скляною пластиною.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6874
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
122247.pdf277.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.