Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6876
Title: Пристрій для буріння свердловин
Authors: Паневник, Д. О.
Issue Date: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 115504 C2 Україна, МПК E21B 10/18, E21B 21/00. Пристрій для буріння свердловин / Паневник Д. О. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2016 07848 ; заявлено 15.07.16 ; опубл. 10.11.17, Бюл. № 21. – 6 с. : іл.
Abstract: Пристрій для буріння свердловин включає бурове долото з промивальним каналом та наддолотний перехідник з радіальними каналами з розміщеним у ньому допоміжним струминним насосом для примусового видалення шламу. Сопло допоміжного насоса сполучене з радіальним каналом промивального патрубка, дифузор - з радіальним каналом перехідника і затрубним простором, а камера змішування - зі шламовими каналами і наддолотним простором та основним струминним насосом для збільшення витрати промивальної рідини на вибої, розміщеним в порожнині промивального патрубка. Сопло основного насоса сполучене з каналом для підведення рідини, а дифузор - з промивальним каналом долота і радіальним каналом промивального патрубка. Для підвищення ефективності буріння камера змішування основного струминного насоса з'єднана з радіальним каналом перехідника і затрубним простором, а його дифузор додатково сполучається з соплом допоміжного струминного насоса.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6876
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
115504.pdf268.78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.