Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6877
Title: Бурильна труба із легкого сплаву
Authors: Роп’як, Л. Я.
Власій, О. О.
Мазуренко, В. В.
Рогаль, О. В.
Бурда, М. Й.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 116066 C2 Україна, МПК E21B 17/00. Бурильна труба із легкого сплаву / Роп’як Л. Я., Власій О. О., Мазуренко В. В., Рогаль О. В., Бурда М. Й. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2016 12570 ; заявлено 09.12.16 ; опубл. 25.01.18, Бюл. № 2. – 5 с. : іл.
Abstract: Бурильна труба із легкого сплаву містить основне тіло труби з обтічним протекторним потовщенням на зовнішній поверхні, внутрішні потовщення на кінцях труби, що мають зовнішню різьбу, на яку накручені муфта бурового замка і ніпель бурового замка відповідно. Протекторне потовщення має форму, яка описується функцією залежності діаметра поперечного перерізу бурильної труби в точці х на ділянці протекторного потовщення, від довжини бурильної труби, довжини ділянки протекторного потовщення, параметру обтічності форми протекторного потовщення, зовнішнього діаметра бурильної труби і муфти, зовнішнього діаметра ніпеля бурового замка тощо. Технічний результат: забезпечується збільшення стійкості бурильних труб, зниження гідравлічного опору руху промивальної рідини і підвищення зносостійкості зовнішньої поверхні протекторного потовщення.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6877
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
116066.pdf278.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.