Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6878
Title: Спосіб ліквідації розливів нафти у водотоках
Authors: Назаренко, С. К.
Архипова, Л. М.
Issue Date: 2018
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Пат. 116269 C2 Україна, МПК C02F 1/68, C02F 3/30, C08J 9/16, E02B, B01D 24/04, B63B 35/44. Спосіб ліквідації розливів нафти у водотоках / Назаренко С. К., Архипова Л. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2016 03085 ; заявлено 25.03.16 ; опубл. 26.02.18, Бюл. № 4. – 5 с. : іл.
Abstract: Винахід стосується охорони навколишнього середовища і може бути використаний для локалізації та збирання плям нафти або нафтопродуктів з водної поверхні. Спосіб ліквідації розливів нафти у водотоках здійснюють шляхом встановлення під кутом до напрямку течії ріки бонового загородження на поплавках, нерухомого закріплення його на березі ріки та збору нафти у відстійник. Бонове загородження має односторонні отвори зі сторони набігаючої течії ріки та вверх по течії ріки перед ним встановлюють перфоровану трубу на поплавках вище рівня води в ріці паралельно до бонового загородження і подають піну із перфорованої труби у напрямку течії ріки, забрудненої нафтою. Утворену пінонафтову суміш відкачують з поверхні води ріки через односторонні отвори і внутрішню порожнину бонового загородження у відстійник.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6878
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
116269.pdf255.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.