Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6879
Title: Пристрій для безперервного вимірювання зносу
Authors: Бурда, М. Й.
Присяжнюк, П. М.
Процюк, В. В.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 116674 C2 Україна, МПК G01N 3/56, G01N 19/00. Пристрій для безперервного вимірювання зносу / Бурда М. Й., Присяжнюк П. М., Процюк В. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2016 03089 ; заявлено 25.03.16 ; опубл. 25.04.18, Бюл. № 8. – 7 с. : іл.
Abstract: Об'єкт винаходу: пристрій для безперервного вимірювання зносу. Галузь застосування: винахід належить до випробувальної техніки і може бути використаний для безперервного вимірювання зносу зразків при визначенні триботехнічних параметрів матеріалів. Суть винаходу: пристрій для безперервного вимірювання зносу, який містить корпус, встановлений у ньому утримувач циліндричного зразка з робочою та вимірювальною поверхнями, привід обертання утримувача циліндричного зразка, контрзразок у вигляді вкладки, встановлений у корпусі з можливістю взаємодії із робочою поверхнею циліндричного зразка, механізм для створення нормального навантаження між зразком і контрзразком, кронштейн, закріплений на торцевій стороні контрзразка, давач лінійних переміщень, який виконаний у вигляді пари колодок, встановлених опозитно на протилежних кінцях кронштейна з можливістю переміщення вздовж його вертикальної осі, і двох чутливих елементів, закріплених на відповідних колодках з можливістю взаємодії із вимірювальною поверхнею циліндричного зразка, та відліково-реєструючий блок, новим згідно винаходу є те, що давач лінійних переміщень містить додаткову колодку із закріпленим на ній чутливим елементом, ця додаткова колодка встановлена на кронштейні навпроти робочої поверхні циліндричного зразка опозитно контрзразку, таким чином, що її чутливий елемент може взаємодіяти із робочою поверхнею циліндричного зразка, у самому зразку на його торцевій поверхні навпроти кронштейна виконана кільцева канавка прямокутного перерізу, яка співвісна із робочою поверхнею циліндричного зразка, причому циліндричні поверхні цієї канавки є вимірювальними, а пара колодок встановлена на кронштейні таким чином, що їх чутливі елементи розміщені у порожнині кільцевої канавки із можливістю взаємодії із однією із циліндричних вимірювальних поверхонь торцевої кільцевої канавки.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6879
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
116674.pdf252.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.