Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6880
Title: Багатоелектродна головка для електроіскрового легування
Authors: Одосій, З. М.
Шиманський, В. Я.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 116693 C2 Україна, МПК B23H 7/26, B23H 1/00. Багатоелектродна головка для електроіскрового легування / Одосій З. М., Шиманський В. Я. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2016 05301 ; заявлено 25.04.16 ; опубл. 25.04.18, Бюл. № 8. – 6 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до галузі машинобудування. Багатоелектродна головка для електроіскрового легування, яка містить несучий диск, легуючі електроди, які встановлені на несучому диску з можливістю повороту відносно осей паралельних осі обертання несучого диска, оправку, на якій встановлено несучий диск, привід обертання оправки у вигляді електродвигуна, та струмознімач. Додатково введено обмежувально-захисний диск жорстко закріплений на оправці, пружину, розміщену між несучим та обмежувально-захисним диском, сам несучий диск встановлений на оправці з можливістю провертання та осьового переміщення відносно неї. Головка містить також кільцевий електромагніт закріплений на торцевій кришці електродвигуна, втулку з феромагнітного матеріалу, встановлену співвісно оправці з можливістю осьового переміщення на напрямних стрижнях, закріплених на торцевій кришці електродвигуна. Головка оснащена обмежувачами, закріпленими на обмежувально-захисному диску з можливістю взаємодії із легуючими електродами. Втулка із феромагнітного матеріалу встановлена із можливістю взаємодії із торцевою поверхнею несучого диска. Технічним результатом є компенсація спрацювання легуючих елементів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6880
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
116693.pdf371.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.