Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6882
Title: Безпровідний спосіб передавання та приймання інформації
Authors: Воронич, А. Р.
Николайчук, Я. М.
Пастух, Т. І.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 117037 C2 Україна, МПК H04W 4/00 H03M 13/00. Безпровідний спосіб передавання та приймання інформації / Воронич А. Р., Николайчук Я. М., Пастух Т. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2016 05377 ; заявлено 18.05.16 ; опубл. 11.06.18, Бюл. № 11. – 6 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до систем передачі інформації, які можуть бути використані для передавання та приймання дискретних інформаційних повідомлень у безпровідних системах. Спосіб передавання та приймання інформації реалізується на основі частотної маніпуляції з мінімальним зсувом MSK, причому сигнальні ознаки інформаційних бітів "1" і "0" формуються згідно з бітовими послідовностями кодів Галуа, у відповідності до частот методу MSK, а приймання здійснюють шляхом демодуляції, виявлення та виправлення помилок в переданих даних, при чому частоти інформаційних бітів Галуа "1" додатково маніпулюють амплітудою. Технічним результатом, що досягається даним винаходом, є збільшення швидкості передавання та виключення повторних передач при виявленні однієї чи багатьох однократних помилок.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6882
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117037.pdf257.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.