Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6886
Title: Дисково-колодкове гальмо з системою охолодження типу “вихрова труба” і спосіб охолодження дисково-колодкового гальма
Authors: Вольченко, О. І.
Вольченко, Н. А.
Скрипник, В. С.
Возний, А. В.
Стадник, О. Б.
Issue Date: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 115586 С2 Україна, МПК F16D 65/847. Дисково-колодкове гальмо з системою охолодження типу “вихрова труба” і спосіб охолодження дисково-колодкового гальма / Вольченко О. І., Вольченко Н. А., Скрипник В. С., Возний А. В., Стадник О. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a 2015 09152 ; заявлено 23.09.2015. ; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22. – 9 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до машинобудування. Дисково-колодкове гальмо містить вихрові труби, змонтовані з неробочої сторони правого і лівого гальмівних дисків. Зона лівої вихрової труби відділена від зони правої вихрової труби замикаючим кільцем, а в конструкції вихрових труб входять крильчатки, які в їх середній частині посаджені на підшипники кочення і розділені між собою дросельною шайбою і камерою А. При цьому в правому і лівому дисках виконані колові трапецеїдальні виїмки, які звужуються до їх торців, а на правій крильчатці у верхній її частині розташований направляючий конус, що утворює з коловою трапецеїдальною виїмкою правого диска камеру Б, з'єднану з камерою А, а торець лівої крильчатки з коловою трапецеїдальною виїмкою в диску і замикаючим кільцем утворюють камеру В, яка з'єднана з відвідними отворами, виконаними в торці лівого диска. Спосіб охолодження дисково-колодкового гальма реалізується за допомогою вихрових труб і полягає в тому, що швидкісні потоки циркулюючого повітря зі змінними термодинамічними параметрами на шляху проходження від забірних отворів правого гальмівного диска до випускних отворів лівого гальмівного диска при проходженні потоків повітря через забірні отвори потрапляють в канали з плавним сполученням з зазорами елементів правої крильчатки, і вдаряючись по їх виступах приводять її в обертання, сприяючи утворенню інтенсивного кручення потоку, приосьові шари якого помітно охолоджуються, а периферійні шари підігріваються. При цьому холодні шари потоку повітря охолоджують неробочі поверхні бігової доріжки тертя правого диска, після чого вони під дією градієнта питомої ваги потоку повітря, що йде за ними, потрапляють з камери Б в камеру А, а потім по каналах потрапляють в зазори між елементами лівої крильчатки, де вони охолоджуються. Таким чином, запропоноване технічне рішення дозволяє істотно інтенсифікувати вимушене охолодження комбінованого гальмівного диска і тим самим поліпшити експлуатаційні параметри і підвищити ресурс пар тертя дисково-колодкового гальма.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6886
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
115586.pdf332.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.