Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6887
Title: Метод визначення оптимізаційних параметрів пари тертя дискового гальмівного пристрою
Authors: Вольченко, О. І.
Вольченко, Д. О.
Вольченко, Н. А.
Скрипник, В. С.
Возний, А. В.
Стадник, О. Б.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 116009 С2 Україна, МПК F16D 55/12, F16D 69/00. Метод визначення оптимізаційних параметрів пари тертя дискового гальмівного пристрою / Вольченко О. І., Вольченко Д. О., Вольченко Н. А., Скрипник В. С., Возний А. В., Стадник О. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a 2015 09153 ; заявлено 23.09.2015. ; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2. – 9 с. : іл.
Abstract: Метод визначення оптимізаційних параметрів пари тертя дискового гальмівного пристрою належить до галузі машинобудування, переважно до галузі автомобілебудування і підйомно-транспортних машин, і призначений для пошуку оптимальних параметрів пар тертя дискових гальмівних пристроїв для збільшення ресурсу фрикційної накладки. Згідно з винаходом визначають механічну, електричну та теплову складові потужності тертя при вихідних конструктивних параметрах фрикційної накладки, по якій знаходять її об'ємну інтенсивність зношування, по отриманій величині інтенсивності зношування визначають фактичний ресурс фрикційної накладки, задають величину збільшення ресурсу і визначають оптимальні значення площі робочої поверхні фрикційної накладки ( SH ), шорсткості гальмівного диска ( r ) і довжину фрикційної накладки ( LH ). Крім того, виконують перевірний розрахунок ширини доріжки тертя гальмівного диска ( b ), а також визначають реалізований гальмівний момент парами тертя (MГ1) зі знайденими конструктивними параметрами фрикційних накладок і при цьому перевірний гальмівний момент не повинен відрізнятися на ±10,0 % від величини гальмівного моменту (MГ ), який фігурує в залежності для визначення теплової складової потужності тертя. Запропонований метод дозволяє оптимізувати конструктивні параметри.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6887
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
116009.pdf335.41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.