Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6888
Title: Енергоємні пари тертя важконавантажених фрикційних вузлів
Authors: Вольченко, Д. О.
Кіндрачук, В. М.
Вольченко, М. О.
Криштопа, С. І.
Журавльов, Д. Ю.
Возний, А. В.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 116249 С2 Україна, МПК F16D 65/78, F16D 69/02. Енергоємні пари тертя важконавантажених фрикційних вузлів / Вольченко Д. О., Кіндрачук В. М., Вольченко М. О., Криштопа С. І., Журавльов Д. Ю., Возний А. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a 2015 12824 ; заявлено 24.12.2015. ; опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4. – 18 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до матеріалів для енергоємних пар тертя важконавантажених фрикційних вузлів, зокрема до стрічково-колодкових гальм бурових лебідок. Енергоємні пари тертя утворені у важконавантажених фрикційних вузлах, які містять металевий і неметалевий фрикційні елементи, в яких по шарах різної товщини у вигляді повторюваних композиційних матриць розміщені циліндричні вкраплення з твердих напівпровідникових матеріалів типу оксиду алюмінію і карбіду бору в послідовності, що чергується. Згадані вкраплення розташовані в неметалевому фрикційному елементі паралельно, а в металевому - перпендикулярно, поверхні тертя фрикційних елементів, та утворюють, таким чином, тимчасові Т-подібні енергетичні містки з різними типами контактів. Винахід дозволяє покращити ефективність гальмувань і збільшити ресурс фрикційних накладок за рахунок формування нових пар тертя.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6888
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
116249.pdf725.9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.