Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6889
Title: Сировинна суміш з техногенних відходів
Authors: Челядин, Л. І.
Новосад, П. В.
Скорохода, В. Й.
Бурило, О. П.
Челядин, В. Л.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 122605 U Україна, МПК C04B 18/06, C04B 18/20, C04B 24/24, C04B 18/04, B01J 20/02, B01J 20/22. Сировинна суміш з техногенних відходів / Челядин Л. І., Новосад П. В., Скорохода В. Й., Бурило О. П., Челядин В. Л. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a 2015 11101; заявлено 12.11.2015 ; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2. – 4 с.
Abstract: Сировинна суміш з техногенних відходів належить до сумішей, що можуть бути використані для виробництва будівельних матеріалів - заповнювачів, з яких одержують різні конструкційно-теплоізоляційні вироби: блоки, плити, а також сорбційні та інші матеріали. Технологія приготування сировинної суміші з техногенних відходів полягає у змішуванні золи, полімерних відходів і техногенних залишків карбонатних сполук.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6889
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
122605.pdf170.35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.