Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6892
Title: Насосно-циркуляційна система бурової установки
Authors: Лях, М. М.
Шкіца, Л. Є.
Яцишин, Т. М.
Сидоренко, О. І.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 123713 U Україна, МПК E21B 21/06, F04F 1/20, E21B 7/02. Насосно-циркуляційна система бурової установки / Лях М. М., Шкіца Л. Є., Яцишин Т. М., Сидоренко О. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2017 07840 ; заявлено 26.07.17 ; опубл. 12.03.18, Бюл. № 5. – 6 с. : іл.
Abstract: Насосно-циркуляційна система бурової установки складається із приймальних ємностей, ємностей з хімреагентами, ділянок всмоктувальних і нагнітальних ліній, бурових насосів, блока очистки, ділянок жолобової циркуляційної лінії, блока приготування бурового розчину, стояка з вертлюгом та обладнання устя свердловини, крім того, приймальні ємності та ємності з хімреагентами виконані герметичними із еластичного матеріалу і є компактно складальними для зручності транспортування та монтажу і демонтажу, ділянки всмоктувальної лінії оснащені шламовими відцентровими насосами та обв'язкою трубопроводів для перемішування бурового розчину у закритих приймальних ємностях з еластичного матеріалу і для можливості доливання свердловини, а жолобова циркуляційна лінія виконана закритою із еластичних трубопроводів, а для забезпечення руху бурового розчину оснащена від блока очистки та від ємностей з хімреагентами шламовими відцентровими насосами.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6892
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
123713.pdf439.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.