Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6893
Title: Спосіб оцінки напружено-деформованого стану магістральних нафтогазопроводів
Authors: Жовтуля, Л. Я.
Карпаш, О. М.
Олійник, А. П.
Яворський, А. В.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 124268 U Україна, МПК G01L 1/26, G09B 23/00. Спосіб оцінки напружено-деформованого стану магістральних нафтогазопроводів / Жовтуля Л. Я., Карпаш О. М., Олійник А. П., Яворський А. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2017 11600 ; заявлено 27.11.17 ; опубл. 26.03.18, Бюл. № 6. – 7 с.
Abstract: Спосіб визначення напружено-деформованого стану підземних ділянок магістральних нафтогазопроводів включає математичне моделювання процесу деформування трубопроводів за даними про зміну їх просторової конфігурації. Рівень напружень визначають шляхом розрахунку на основі математичної моделі, і не вимагає легальної інформації про сили і навантаження, дія яких на дану ділянку обумовлена вимірами переміщення, а визначення переміщення осі підземного трубопроводу відносно планового положення вимірюють безконтактно.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6893
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
124268.pdf250.65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.