Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6894
Title: Пристрій автоматичного орієнтування сонячних панелей
Authors: Михайлів, М. І.
Кушнір, І. М.
Михайлів, І. М.
Бацала, Я. В.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 126082 U Україна, МПК H01L 31/053, F24S 20/00. Пристрій автоматичного орієнтування сонячних панелей / Михайлів М. І., Кушнір І. М., Михайлів І. М., Бацала Я. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2017 11616 ; заявлено 27.11.17 ; опубл. 11.06.18, Бюл. № 11. – 4 с. : іл.
Abstract: Пристрій автоматичного орієнтування сонячних панелей має актуатори, мікропроцесорний пристрій, сенсори. Сенсори розміщені посередині сторін та електрично зв'язані з мікропроцесорним пристроєм через аналого-цифровий перетворювач. Мікропроцесорний пристрій електрично зв'язаний з актуаторами з можливістю максимального генерування електричної енергії. Пристрій електрично зв'язаний з іншими масивами фотоелектричних генераторів, які, в свою чергу, повертаються на оптимальний кут.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6894
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
126082.pdf256.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.