Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6895
Title: Пристрій для відновлення несучої здатності магістральних газопроводів
Authors: Чернова, О. Т.
Кузь, А. Р.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 126139 U Україна, МПК F16L 55/18, F16L 57/00. Пристрій для відновлення несучої здатності магістральних газопроводів / Чернова О. Т., Кузь А. Р. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2017 12630 ; заявлено 19.12.17 ; опубл. 11.06.18, Бюл. № 11. – 5 с. : іл.
Abstract: Пристрій складається з рами, самоущільнюючих манжет та діафрагми. На зовнішній поверхні поршень обладнаний гальмівними і притискними механізмами, а також містить наскрізний отвір в центральній частині поперечного перерізу для проходження частини потоку транспортованого продукту.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6895
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
126139.pdf266.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.