Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6897
Title: Пристрій для контролю биття бурового долота
Authors: Пригоровська, Т. О.
Роп’як, Л. Я.
Рогаль, О. В.
Шовкопляс, М. В.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 128078 U Україна, МПК G01B 5/14. Пристрій для контролю биття бурового долота / Пригоровська Т. О., Роп’як Л. Я., Рогаль О. В., Шовкопляс М. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2018 04522 ; заявлено 24.04.18 ; опубл. 27.08.18, Бюл. № 16. – 6 с. : іл.
Abstract: Пристрій для контролю биття бурового долота містить корпус, змонтований в ньому на підшипникових опорах вертикальний шпиндель з конусним базовим отвором на передньому кінці, в якому співвісно через різьбовий калібр із внутрішньою конічною різьбою і зовнішньою конусною гладкою поверхнею встановлене своїм хвостовиком бурове долото, та вимірювальну стійку із індикатором. Додатково споряджений трикоординатним столом, який через свою нижню плиту нерухомо закріплений на корпусі пристрою, а вимірювальна стійка із індикатором встановлена перпендикулярно до поверхні зовнішньої плити цього стола. При цьому вісь вимірювальної стійки паралельна до осі обертання вертикального шпинделя.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6897
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128078.pdf194.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.