Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6899
Title: Пристрій для безтраншейної реконструкції трубопровідних комунікацій
Authors: Дорошенко, Я. В.
Поляруш, К. А.
Запухляк, В. Б.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 129088 U Україна, МПК F16L 1/028. Пристрій для безтраншейної реконструкції трубопровідних комунікацій / Дорошенко Я. В., Поляруш К. А., Запухляк В. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2018 02905 ; заявлено 22.03.18 ; опубл. 25.10.18, Бюл. № 20. – 4 с. : іл.
Abstract: Пристрій для безтраншейної реконструкції трубопровідних комунікацій містить поршень, до якого тяговою штангою кріпиться новий поліетиленовий трубопровід, а міжтрубний простір між зношеним і новим трубопроводом герметизується ущільнювальною системою, яка складається з фланців і гумових ущільнень, затиснутих болтами, та патрубка для приєднання компресора. При цьому новий трубопровід зношеним протягується поршнем.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6899
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
129088.pdf192.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.