Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6901
Title: Пристрій для контролю бурового долота
Authors: Пригоровська, Т. О.
Роп’як, Л. Я.
Рогаль, О. В.
Шовкопляс, М. В.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 129444 U Україна, МПК E21B 10/00, E21B 12/00, G01B 5/14. Пристрій для контролю бурового долота / Пригоровська Т. О., Роп’як Л. Я., Рогаль О. В., Шовкопляс М. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2018 05867 ; заявлено 25.05.18 ; опубл. 25.10.18, Бюл. № 20. – 8 с. : іл.
Abstract: Пристрій для контролю бурового долота містить корпус, змонтований в ньому на підшипникових опорах вертикальний шпиндель із конічним базовим глухим отвором на передньому кінці, в якому співвісно через різьбовий калібр із внутрішньою конічною різьбою і зовнішньою конічною гладкою поверхнею встановлене своїм хвостовиком бурове долото, та вимірювальну стійку із індикатором. При цьому, він додатково споряджений засобом витягування різьбового калібру із конічного базового глухого отвору в вертикальному шпинделі, який містить два підпружинені Г- подібні важелі, які встановлені на шарнірних опорах на корпусі, з можливістю діаметральної взаємодії із торцевою плоскою поверхнею бурта різьбового калібру своїми коротшими плечами, котрі мають на кінцях заокруглення, а на кінцях довших плеч вказаних важелів виконані подовгасті отвори із заокругленими фасками, в яких розташовані втулки із лисками на зовнішній циліндричній поверхні та сферичним випуклим спряженням із буртом, що самовстановлюються, одна з яких має внутрішню циліндричну різьбу та взаємодіють ці втулки своїми сферичними випуклими спряженнями буртів із довшими плечами зазначених важелів через ходовий гвинт, що має на одній ділянці зовнішню циліндричну різьбу, а на іншій ділянці -циліндричну поверхню, квадрат і зовнішню циліндричну різьбу для нерухомого кріплення ручки.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6901
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
129444.pdf307.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.