Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6903
Title: Спосіб неруйнівного контролю механічних характеристик сталей
Authors: Чабан, Н. І.
Карпаш, О. М.
Карпаш, М. О.
Миндюк, В. Д.
Issue Date: 2018
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 129826 U Україна, МПК G01L 1/12. Спосіб неруйнівного контролю механічних характеристик сталей / Чабан Н. І., Карпаш О. М., Карпаш М. О., Миндюк В. Д. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2018 06236 ; заявлено 04.06.18 ; опубл. 12.11.18, Бюл. № 21. – 7 с.
Abstract: Спосіб неруйнівного контролю механічних характеристик сталей за комплексом фізичних властивостей полягає у тому, що значення напруження отримується шляхом апроксимації комплексу результатів вимірювання питомого електричного опору, коерцитивної сили та поверхневої твердості.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6903
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
129826.pdf235.43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.