Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6917
Title: Розроблення тампонажних систем для цементування хемогенних відкладів у свердловинах родовищ Дніпровсько-Донецької западини
Authors: Ставичний, Є. М.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Ставичний, Євген Михайлович Розроблення тампонажних систем для цементування хемогенних відкладів у свердловинах родовищ Дніпровсько-Донецької западини : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 17.03.16 / Є. М. Ставичний. - Івано-Франківськ, 2015. - 198 с.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є підвищення надійності кріплення свердловин за наявності хемогенних відкладів на прикладі родовищ ДДЗ шляхом розроблення сучасних композиційних тампонажних систем, модифікованих поліфункціональними добавками, та удосконалення технології їх промислового застосування. Досягненню поставленої мети сприяло вирішення таких основних задач дослідження: 1. Окреслити вимоги до тампонажних систем з урахуванням особливостей споруджування свердловин у хемогенних відкладах родовищ ДДЗ та обґрунтувати вибір базових матеріалів і поліфункціональних модифікаторів. 2. Розробити тампонажну суміш для надійного кріплення хемогенних відкладів. 3. Розробити високоефективну буферну суміш для цементування обсадних колон. 4. Дослідити особливості структуроутворення композиційних тампонажних систем, модифікованих сучасними поліфункціональними добавками, в умовах їх застосування. 5. Розробити технологію приготування й апробації композиційних тампонажних систем під час цементування свердловин, а також провести промислові випробування під час кріплення свердловин. Об’єктом дослідження є композиційні тампонажні та буферні суміші, а також технологія їх промислового використання для цементування свердловин. Предметом дослідження є кінетика гідратації та технологічні властивості композиційних тампонажних систем.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6917
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d563.pdf6.53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.