Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6918
Title: Підвищення роботоздатності алмазних бурових коронок в твердих породах
Authors: Супрун, М. В.
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Супрун, Михайло Вікторович Підвищення роботоздатності алмазних бурових коронок в твердих породах : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 20.10.16 / М. В. Супрун. - К., 2016. - 141 с.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є підвищення ро-ботоздатності алмазних коронок при бурінні геологорозвідувальних свердловин, шляхом забезпечення комбінованого (стирання і сколювання) характеру руйну-вання твердих гірських порід, за рахунок оснащення алмазоносної матриці інструмента вставками з надтвердого матеріалу гібридайт. Для досягнення поставленої мети в роботі були поставлені та вирішувались такі задачі: 1. Розробка нових та удосконалення наявних методик проведення досліджень процесу взаємодії породоруйнівного інструмента з гірською породою при обертовому бурінні. Супрун Михайло Вікторович 6 2. Розробка математичної моделі взаємодії поверхні комбінованої матриці алмазної коронки з гірською породою в процесі буріння геологорозвідувальних свердловин. 3. Дослідження роботоздатності породоруйнівних вставок із надтвердих мате-ріалів, та їх вплив на характер руйнування твердих гірських порід при обертовому бурінні. 4. Дослідження впливу схеми оснащення робочого торця алмазних коронок з комбінованою матрицею вставками з гібридайту на показники процесу буріння геологорозвідувальних свердловин. 5. Розробка та виробничі випробування нової конструкції алмазної коронки з комбінованою матрицею при бурінні геологорозвідувальних свердловин у твер-дих гірських породах. Об'єкт дослідження. Процес руйнування твердих гірських порід алмазними коронками з комбінованою матрицею, шляхом їх стирання і сколювання при обе-ртовому бурінні геологорозвідувальних свердловин. Предмет дослідження. Вплив конструктивних параметрів алмазної коронки з комбінованою матрицею на ефективність руйнування твердої гірської породи під час обертового буріння геологорозвідувальних свердловин.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6918
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d590.pdf8.86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.