Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6919
Title: Розроблення малоглинистої емульсійної промивальної рідини для розкриття продуктивних пластів (на прикладі родовищ Бориславського нафтопромислового району)
Authors: Коцкулич, Є. Я.
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Коцкулич, Євген Ярославович Розроблення малоглинистої емульсійної промивальної рідини для розкриття продуктивних пластів (на прикладі родовищ Бориславського нафтопромислового району) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 16.12.16 / Є. Я. Коцкулич. - Івано-Франківськ, 2016. - 175 с.
Abstract: Мета роботи – розроблення бурових промивальних рідин, здатних забезпечити якісне первинне розкриття продуктивних пластів під час спорудження свердловин у складних гірничо-геологічних умовах на родовищах Бориславського НПР і на родовищах, розташованих у рекреаційних зонах. Досягненню мети сприяло вирішення таких основних задач дослідження: 1. Виконати аналіз ефективності застосування бурових промивальних рідин під час первинного розкриття продуктивних пластів на родовищах Бориславського НПР. 2. Дослідити інгібуючу дію дисперсійного середовища промивальних рідин із спільним використанням неорганічних і органічних інгібіторів. 3. Розробити рецептуру малоглинистої емульсійної промивальної рідини з підвищеними інгібуючими властивостями і екологічною безпечністю щодо впливу на довкілля. 4. Виконати промислово-дослідні випробування розроблених рецептур промивальних рідин під час спорудження свердловин на родовищах Бориславського НПР та родовищах з аналогічними умовами застосування. Об'єктом досліджень є бурові промивальні рідини та реагенти-модифікатори технологічних і спеціальних властивостей. Предмет дослідження є основні технологічні властивості промивальної рідини та вплив реагентів-модифікаторів на ці властивості.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6919
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d594.pdf5.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.