Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6920
Title: Підвищення ефективності систем біополімерних безглинистих бурових розчинів
Authors: Лубан, С. В.
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Лубан, Сергій Володимирович Підвищення ефективності систем біополімерних безглинистих бурових розчинів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 08.06.16 / С. В. Лубан. - Івано-Франківськ, 2016. - 216 с.
Abstract: Метою дослідження є підвищення ефективності та розширення області використання біополімерних безглинистих бурових розчинів для буріння глибоких свердловин в умовах високих пластових температур. Досягнення поставленої мети пов’язане з вирішенням таких основних задач досліджень: 1. Обґрунтування рецептур біополімерного безглинистого бурового розчину Біокар для умов високих пластових температур. 2. Розробка реагенту для регулювання технологічних властивостей біополімерного безглинистого бурового розчину Біокар в умовах високих пластових температур. 3. Дослідження реологічних, структурно-механічних і фільтраційних властивостей біополімерного безглинистого бурового розчину Біокар в умовах високих температур. 4. Розробка і промислове впровадження рецептур біополімерних безглинистих бурових розчинів Біокар на родовищах України. Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є системи біополімерних безглинистих бурових розчинів для буріння глибоких свердловин. Предмет дослідження − технологічні властивості систем біополімерних безглинистих бурових розчинів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6920
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d610.pdf22.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.