Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6925
Title: Науково-теоретичні основи комбінованих процесів очищення водних середовищ із використанням природних сорбентів
Authors: Сакалова, Г. В.
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Сакалова, Галина Володимирівна Науково-теоретичні основи комбінованих процесів очищення водних середовищ із використанням природних сорбентів : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 23.02.17 / Г. В. Сакалова. - Львів, 2016. - 341 с.
Abstract: Метою роботи є удосконалення існуючих та створення нових екологічно безпечних комбінованих технологічних процесів адсорбційного очищення стоків та поверхневих вод в системах з природними дисперсними сорбентами, що забезпечують дотримання форматів запобігання шкідливого впливу на довкілля та життєдіяльність людини. Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: - провести теоретичний аналіз перспектив використання природних сорбентів в адсорбційних процесах інтегрованих технологій для очищення поверхневих та стічних вод; - дослідити ефективність застосуванням природних, модифікованих та гідрофобізованих сорбентів для адсорбції нафтопродуктів із природних та стічних вод; - проаналізувати адсорбційні властивості різних типів природних сорбентів стосовно іонів амонію, встановити кінетичні константи процесу та оптимальні умови реалізації інтегрованої технології очищення стічних вод, що включає комбінування процесів адсорбції та осадження відпрацьованих сорбентів; - дослідити обмінну ємність та селективність різних іонообмінних матеріалів у відношенні до іону амонію в процесах очищення стоків різного складу, вивчити вплив складу відпрацьованого розчину на ефективність проведення регенерації іонообмінних матеріалів; - встановити оптимальні параметри процесу утилізації регенерату іонного обміну шляхом його хімічного осадження із отриманням нових добрив пролонгованої дії; - дослідити технологічні аспекти та оптимальні режими реалізації процесу очищення стоків від забруднень важкими металами адсорбцією на природних дисперсних сорбентах; - адаптувати природні, модифіковані та гідрофобізовані сорбенти до відомих технологічних схем екологічно безпечних процесів очищення стічних та поверхневих вод, забруднених нафтопродуктами, розробити технологічні схеми адсорбційного очищення стоків від іонів амонію природними дисперсними сорбентами із подальшим осадженням відпрацьованих сорбентів; - дослідити очищення міських стоків з вилученням амонію за пропонованою двостадійною технологією та очищення стоків від забруднень іонами важких металів сорбентами із подальшим осадженням відпрацьованих сорбентів інтенсифікованим флокуляцією. Об’єкти дослідження: процеси впливу техногенної діяльності на стан стічних та поверхневих вод. Предмет дослідження: комбіновані процеси очищення стічних та поверхневих вод із використанням природних сорбентів (адсорбції), модифікування сорбентів, розділення багатокомпонентних систем забруднень, осадження адсорбентів).
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6925
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d602.pdf13.23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.