Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6926
Title: Управління соціальною складовою екологічної безпеки міських агломерацій в умовах електромагнітного випромінювання (на прикладі м. Івано-Франківська)
Authors: Мердух, І. І.
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Мердух, Іван Іванович Управління соціальною складовою екологічної безпеки міських агломерацій в умовах електромагнітного випромінювання (на прикладі м. Івано-Франківська) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 30.03.17 / І. І. Мердух. - Івано-Франківськ, 2017. - 198 с.
Abstract: Мета та завдання дослідження. Метою роботи є розробка та реалізація управлінських рішень з підвищення рівня ЕБ соціальної складової міської агломерації м. Івано-Франківська в умовах впливу ЕМП радіочастотного діапазону. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:  провести аналіз літературних даних щодо рівня екологічної безпеки соціальної складової міської агломерації м. Івано-Франківська;  визначити інтенсивність впливу ЕМП техногенного походження частотного діапазону 50 МГц – 3,5 ГГц на соціальну складову урбоекосистеми;  дослідити зв‟язки між параметрами роботи серцево-судинної системи жителів урбоекосистеми та параметрами ЕМП техногенного походження радіочастотного діапазону, що на них впливають;  провести аналіз стану здоров‟я населення м. Івано-Франківська щодо хвороб серцево-судинної системи, які, ймовірно, виникли під впливом ЕМП радіочастотного діапазону (тест-полігон);  розробити математичну модель дослідження впливу ЕМП техногенного походження частотного діапазону 50 МГц – 3,5 ГГц на соціальну складову урбоекосистеми;  розробити програму для моніторингу ЕМП в урбоекосистемі;  розробити управлінські рішення з підвищення рівня екологічної безпеки соціальної складової міської агломерації м. Івано-Франківська. Об’єкт дослідження: процес забруднення урбоекосистеми міської агломерації ЕМП частотного діапазону 50 МГц – 3,5 ГГц, що впливають на соціальну складову екологічної безпеки та умови його запобігання. Предмет дослідження: соціальна складова ЕБ урбоекосистеми міської агломерації, що піддається впливу ЕМВ радіочастотного діапазону.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6926
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d608.pdf11.83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.