Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6935
Title: Розвиток наукових основ забезпечення працездатності обладнання при транспортуванні стиснутого природного газу
Authors: Джус, А. П.
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Джус, Андрій Петрович Розвиток наукових основ забезпечення працездатності обладнання при транспортуванні стиснутого природного газу : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 07.07.16 / А. П. Джус. - Івано-Франківськ, 2016. - 290 с.
Abstract: Мета дисертаційної роботи полягає у забезпеченні працездатності обладнання при реалізації технологічних процесів транспортування стиснутого природного газу морськими акваторіями. Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: 1. Аналіз особливостей і перспектив використання технології транспортування природного газу в стиснутому стані морськими акваторіями. 2. Розроблення теоретико-методологічних засад комплектування технологічних морських транспортних засобів обладнанням для підготовки та стиснення природного газу. 3. Встановлення закономірностей процесів завантаження та розвантаження ємностей при реалізації технології транспортування природного газу в стиснутому стані. 4. Дослідження особливостей зміни температури природного газу в процесі заповнення вантажних систем та їх впливу на напружено-деформований стан елементів ємностей, виконаних у вигляді рухомого трубопроводу. 5. Дослідження особливостей деформування елементів комбінованих посудин високого тиску та їх напружено-деформованого стану за умов дії тиску природного газу та зміни його температури. 6. Розроблення методів і засобів для забезпечення працездатності обладнання при транспортуванні стиснутого природного газу з врахуванням особливостей умов його експлуатації. 7. Вдосконалення конструкції ємностей для транспортування стиснутого природного газу та критеріїв оцінки їх досконалості. 8. Розроблення рекомендацій щодо облаштування та режимів експлуатації розвантажувальних терміналів. Об’єктом досліджень є процеси завантаження і розвантаження морських транспортних засобів природним газом, а також їх вплив на напружено-деформований стан елементів обладнання. Предметом досліджень є працездатність обладнання при транспортуванні стиснутого природного газу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6935
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d585.pdf19.22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.