Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6937
Title: Підвищення ефективності установок свердловинних штангових насосів шляхом застосування нафтогазових ежекторів
Authors: Дубей, О. Я.
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дубей, Ольга Ярославівна Підвищення ефективності установок свердловинних штангових насосів шляхом застосування нафтогазових ежекторів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 28.02.17 / О. Я. Дубей. - Івано-Франківськ, 2016. - 216 с.
Abstract: Метою даної роботи є підвищення ефективності установок штангових насосів шляхом застосування нафтогазових ежекторів, встановлених вище динамічного рівня свердловин, при їх експлуатації нафтовидобувних свердловин. Сформульована мета роботи досягається через реалізацію таких задач:  проведення аналізу наявного рівня розвитку та областей застосування ежекційних технологій в нафтогазовидобувній промисловості і відбір корисних теоретичних та експериментальних результатів для проведення власних досліджень;  виконання теоретичних досліджень зі встановлення параметрів експлуатації штангового насоса та нафтогазового ежектора, отриманні рівнянь, що характеризують його роботу,та визначення критеріїв подібності при роботі ежектора у свердловині зі штанговим насосом;  проведення експериментальних досліджень на прикладі водоповітряних та водогазових ежекторів з метою встановлення взаємозв’язку між їх геометричними та робочими параметрами і перевірка коректності отриманих рівнянь нафтогазових ежекторів;  встановлення раціональних режимів сумісної експлуатації свердловинного штангового насоса (СШН) з ежектором та розробка його перспективних конструктивних схем. Об’єкт дослідження. Процес видобування нафти свердловинним штанговим насосом при одночасному використанні ежекційних технологій. Предмет дослідження. Параметри та закономірності при русі газорідинних сумішей в ежекторах і нафтових свердловинах як окремо, так і при їх сумісній роботі.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6937
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d598.pdf3.86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.