Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6946
Title: Удосконалення методів діагностування витоків з газових мереж
Authors: Стасюк, Р. Б.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Стасюк, Роман Богданович Удосконалення методів діагностування витоків з газових мереж : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 22.09.15 / Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ, 2015. - 142 с.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є удосконалення контролю за втратами газу в газових мережах середнього і низького тисків на основі встановлення закономірностей процесів витікання газу і його фільтрації в груні. Для досягнення поставленої мети необхідна реалізація наступних задач досліджень: - встановлення причин розбіжностей між величинами витрати витікання газу з газопроводу під тиском, визначеними на основі математичного моделювання процесу та шляхом проведення вимірювань; - оцінювання впливу параметрів режиму процесу витікання газу на величину витрати і визначення коефіцієнту витрати; - конкретизація закономірностей фільтрації витоків газу в навколишньому грунті та побудова ареалу загазованості; - дослідження нестаціонарних процесів в газопроводах газових мереж для виявлення місць і величини витоків газу. Об’єкт дослідження. Аварійні витоки газу з газопроводів та процеси, що їх супроводжують. Предмет дослідження. Нестаціонарні газодинамічні процеси в газопроводах газових мереж, викликані появою малих витоків. Методи дослідження. Аналітичні методи побудови і реалізації математичних моделей нестаціонарних процесів в газопроводах при виникненні витоків газу, експериментальні методи оцінки точності запропонованого методу визначення координати витоку, аналітичні дослідження аварійних ситуацій в газопроводах.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6946
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d550.pdf4.26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.