Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6948
Title: Вдосконаленння методів прогнозування гідравлічної ефективності газотранспортної системи
Authors: Якимів, М. М.
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Якимів, Микола Мирославович Вдосконаленння методів прогнозування гідравлічної ефективності газотранспортної системи : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 22.10.15 / М. М. Якимів. - Івано-Франківськ, 2015. - 147 с.
Abstract: Мета і завдання дослідження. Метою проведення досліджень процесів гідравлічної ефективності в газопроводах і газотранспортних системах є підвищення точності і вірогідності прогнозування гідравлічного стану газотранспортної системи з урахуванням всіх видів витрати енергії на транспортування газу. Дана мета реалізується через розв’язання наступних задач досліджень: - аналіз перенесення крапельної вологи потоком газу і її відкладення в порожнині газопроводу; - дослідження гідравлічної ефективності складних газотранспортних систем; - дослідження впливу втрат внутрішньої енергії газового потоку на величину коефіцієнта гідравлічної ефективності; - розробка методики прогнозування коефіцієнта гідравлічної ефективності газопроводів і газотранспортних систем з урахуванням всіх видів енерговитрат. Об’єктом дослідження є гідравлічна ефективність газопроводів складних газотранспортних систем ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України». Предметом дослідження є енергетичні характеристики процесу транспортування газу і їх вплив на гідравлічну ефективність. Методи дослідження: системний аналіз експлуатаційних параметрів ГТС, традиційні методи аналізу показників експлуатації лінійної частини газопроводів, методи побудови математичних моделей та їх реалізації, кореляційно-регресійний аналіз, факторний аналіз, методи програмування, виявлення впливу організаційно-технічних чинників на ефективність експлуатації.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6948
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d555.pdf3.87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.