Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6950
Title: Прогнозування нестаціонарних процесів у складних газотранспортних системах великої протяжності
Authors: Волинський, Д. А.
Keywords: газотранспортна система
нестаціонарні процеси
кінцево- різницева схема
агрегативно-імітаційний метод
непроектні режими
аварія
газотранспортная система
нестационарные процессы
конечно-разностная схема
агрегативно-имитациоиный метод
непроектные режимы
авария
gas transmission pipeline system
unsteady processes
finite-difference scheme
non-project modes
emergency
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Волинський, Дмитро Андрійович Прогнозування нестаціонарних процесів у складних газотранспортних системах великої протяжності : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 31.05.16 / Д. А. Волинський. - Івано-Франківськ, 2016. - 181 с.
Abstract: Дослідження характеру неусталених газодинамічних процесів у складних системах магістральних газопроводів на основі математичного моделювання з удосконаленням новітніх схем реалізації моделей і розробка рекомендацій щодо покращення умов функціонування складних ГТС. Вказана мета досягається реалізацією наступних завдань: 1. Виконати аналітичні дослідження термогазодинамічних процесів у складних газотранспортних системах великої протяжності та встановити закономірності розподілу параметрів потоку природного газу. 2. Дослідити та проаналізувати нестаціонарні режими руху газу у складних ГТС при різних режимах її роботи. 3. Розробити метод для підвищення точності розрахунків при математичному моделюванні роботи складних магістральний газопроводів. 4. Удосконалити методологію керування режимами роботи газотранспортних систем при нештатних ситуаціях. Об’єкт дослідження. Складні системи газотранспортних магістралей великої протяжності. Предмет дослідження. Стаціонарні та нестаціонарні неізотермічні процеси в газотранспортних системах.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6950
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d572.pdf7.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.