Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6951
Title: Забезпечення працездатності трубопроводів при тривалій дії експлуатаційних середовищ
Authors: Станецький, А. І.
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Станецький, Андрій Ігорович Забезпечення працездатності трубопроводів при тривалій дії експлуатаційних середовищ : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 06.07.16 / А. І. Станецький. - Івано-Франківськ, 2016. - 154 с.
Abstract: Мета роботи: напрацювання комплексу заходів щодо забезпечення працездатності трубопроводів шляхом оцінки та прогнозування впливу терміну експлуатації та тривалої дії ґрунтових електролітів на деформаційну поведінку трубних сталей. Завдання досліджень. 1. Вивчити вплив тривалої дії експлуатаційних середовищ на величину та характер приросту деформації матеріалу трубопроводів. 2. Вибрати метод математичного опису отриманих експериментальних залежностей для прогнозування розвитку деформаційних процесів. 3. Розробити методику ранжування ґрунтів за небезпекою розвитку корозійно-механічних процесів та визначити найнебезпечніші ґрунтові електроліти для тривалоексплуатованих трубних сталей. 4. Розробити методику визначення ділянок трубопроводу з підвищеною небезпекою розвитку корозійно-механічних процесів. 5. На основі проведених досліджень запропонувати науково-обґрунтовану концепцію корозійного моніторингу газопроводів. Об’єкт досліджень: трубопроводи на пізній стадії експлуатації Предмет досліджень: процес приросту деформації матеріалу трубопроводу внаслідок тривалої дії експлуатаційних середовищ (ґрунтового електроліту).
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6951
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d584.pdf9.88 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.