Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6952
Title: Раціональні режими експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів з використанням протитурбулентних присадок
Authors: Аль-Дандал, Р. С.
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Аль-Дандал, Раед Салехович Раціональні режими експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів з використанням протитурбулентних присадок : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 28.02.17 / Р. С. Аль-Дандал. - Івано-Франківськ, 2016. - 141 с.
Abstract: Метою проведення досліджень є прогнозування раціональних режимів експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів з використанням і вибором протитурбулентних присадок на основі техніко-економічного порівняння їх властивостей. Для реалізації поставленої мети дослідження вибрано та реалізовано наступні задачі досліджень: 1. Дослідження впливу протитурбулентних присадок на гідравлічний опір нафтопродуктопроводу. 2. Порівняльний аналіз застосування в трубопровідному транспорті нафтопродуктів протитурбулентних присадок різних типів 3. Нестаціонарні процеси в нафтопродуктопроводі при використанні протитурбулентних присадок 4. Використання протитурбулентних присадок для зменшення енерговитрат на перекачування нафти та прогнозування режимів роботи перекачувальних станцій нафтопродуктопроводу при їх застосуванні 5. Техніко-економічний аналіз використання протитурбулентних присадок у трубопровідному транспорті нафтопродуктів Об’єктом дослідження є ефективність застосування протитурбулентних присадок для зниження коефіцієнта гідравлічного опору нафтопродуктопроводу. Предметом дослідження є встановлення характеристик сумішей нафтопродуктів із протитурбулентними присадками в процесі їх транспортування з метою зниження енерговитрат на перекачування. Методи дослідження: системний аналіз експлуатаційних параметрів нафтопродуктопроводів, експериментальні методи аналізу показників властивостей нафтопродуктів, методи побудови математичних моделей та їх реалізації, кореляційно-регресійний аналіз, факторний аналіз, методи програмування, виявлення впливу організаційно-технічних чинників на ефективність експлуатації.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6952
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d604.pdf3.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.