Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6955
Title: Удосконалення технології ремонту польових магістральних трубопроводів
Authors: Матвієнків, О. М.
Keywords: польовий магістральний трубопровід
дугове паяння
тепловий вплив
захисне покриття
корозійна стійкість
напружено-деформований стан
оптимізація
форма кромок
field main pipeline
arc brazing
heat effect
protective coating
corrosion resistance
stress and strain state
optimization
form of grooving
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Матвієнків, Олег Михайлович Удосконалення технології ремонту польових магістральних трубопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 01.12.17 / О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ, 2017. - 153 с.
Abstract: Дисертацію присвячено удосконаленню технології ремонту польових магістральних трубопроводів із застосуванням дугового паяння як альтернативи дуговому зварюванню для приєднання розтрубних елементів до труби зі збереженням цілісності захисного цинкового покриття. Проведений аналіз проблем ремонту польових магістральних трубопроводів (ПМТП) свідчить, що найчастіше при їх експлуатації та монтажі пошкоджуються розтрубні елементи труб, що вимагає їх заміни як в польових так і трасових умовах. Існуюча технологія ремонту польових магістральних трубопроводів для приєднання розтрубних елементів до труби передбачає застосування дугового зварювання в середовищі захисних газів. Оскільки труби та розтрубні елементи даних трубопроводів для захисту їх від корозії покриті захисним цинковим покриттям, то під час приварювання розтрубних елементів до труби цинкове захисне покриття вигорає, що додатково вимагає проведення металізації цинком як самого зварного шва, так і зони термічного впливу. На основі проведеного аналізу для ремонту польових магістральних трубопроводів запропоновано застосувати дугове паяння як альтернативу дуговому зварюванню. Це дасть змогу забезпечити корозійну стійкість швів та прилеглих до них ділянок, а також виключити із технологічного процесу трудомістку операцію дугової металізації зварних швів.
The thesis deals with the of repair technology improvement for field main pipelines by means of arc brazing, which is used as an alternative to arc welding for joining sockets and the pipe and helps to preserve the integrity of zinc coating. The performed analysis of the problems related to the repair of field main pipelines (PMTP) has shown that the sockets of pipes are usually damaged in the process of their operation and laying, this requires their replacement in field conditions. The existing repair technology of field main pipelines used to join sockets and pipe requires gas-shielded arc welding. As the pipes and sockets of the pipelines are covered by the rust proofing zinc coating, the zinc coating burns out during welding the sockets to the pipe, this requires additional zinc spraying of the welded joint and heat-affected area. Based on the performed analysis it has been proposed to use arc brazing as an alternative to arc welding for repairing field main pipelines. It will ensure the corrosion resistance of welded joints and their adjacent areas and also exclude the time-consuming process of arc metal spraying of welded joints from the workflow process.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6955
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d618.pdf4.91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.