Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6977
Title: Про концептуальний підхід до партнерської взаємодії виробництва, освіти та науки у нафтогазовому комплексі
Authors: Данилюк, М. О.
Крихівська, Н. О.
Keywords: партнерство
партнерські відносини
нафтогазовий комплекс
економіка знань
partnership
partnership relations
oil and gas complex
knowledge economy
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Данилюк М. О. Про концептуальний підхід до партнерської взаємодії виробництва, освіти та науки у нафтогазовому комплексі / М. О. Данилюк, Н. О. Крихівська// Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2017. - №1. - С. 10-14.
Abstract: У статті розглянуто концептуальний підхід до відображення сутності партнерства та представлено його графічну інтерпретацію. На основі дослідження особливостей функціонування нафтогазового комплексу в умовах епохи «економіки знань», підтверджено потребу у пошуку альтернативних методів зростання ефективності діяльності суб’єктів нафтогазового комплексу, серед яких особливої уваги заслуговує формування партнерських відносин виробничих структур із освітніми та науковими організаціями. Крім того із врахуванням положень «теорії зацікавлених сторін» та використанням системи показників відповідальності ASC побудовано адаптивну модель партнерської взаємодії у системі «виробництво – освіта – наука» нафтогазового комплексу.
The article explores a conceptual approach to reflecting the essence of partnership and presents its graphic interpretation. On the basis of the study of the features of the functioning of the oil and gas complex in the era of the "knowledge economy", the need to find alternative methods for increasing the efficiency of the activities of oil and gas complex entities is confirmed, among which special attention should be paid to the formation of partnership relations between production structures and educational and scientific organizations. In addition, taking into account the provisions of the "stakeholder theory" and using the system of ASC liability indicators, an adaptive model of partnership interaction in the production-education-science system of the oil and gas complex was built.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6977
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2017 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf281.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.