Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6987
Title: Нефінансова мотивація працівників підприємств в умовах кризи
Authors: Ясіньска, Й.
Keywords: криза
мотивація
інструменти
підприємство
персонал
результати
crisis
motivation
tools
company
personell
results
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Ясіньска Й. Нефінансова мотивація працівників підприємств в умовах кризи/ Й. Ясіньска // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2017. - №2. - С. 45-52.
Abstract: Криза посилює недосконалості як систем управління загалом, так і підсистем управління персоналом організацій. Незважаючи на погану ринкову ситуацію і наявність певних проблеми, компанії не можуть втратити ключових працівників або знизити рівень їх мотивації. В статті автором представлені результати обґрунтованих, підготовлених і проведених нею досліджень, виконаних протягом вересня 2015 і березня 2016 року за програмою вивчення кризових ситуацій на різноманітних підприємствах. Дослідженню була піддана група із 70-ти менеджерів компаній різного масштабу і роду діяльності Любуського воєводства Польщі з використанням метода інтерв’ю. Автором було самостійно розроблено опитувальник з відповідними категоріями
The crisis amplifies the imperfections of management systems, including the area of human resources management in organizations. Despite the bad market situation, a company in trouble can not afford to lose key employees or decrease their motivation. Whether the company finds a way out of the crisis or disappears from the market largely depends on the motivation of its employees. The author presents the results of her own research conducted from September 2015 to March 2016 on crisis situations in enterprises. The study covered a group of 70 managers of Lubuskie companies of different sizes. The categorical and questionnaire interview method was used. The research tool was selfprepared questionnaire interview.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6987
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2017 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45-.pdf284.64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.