Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6994
Title: Оцінка екологічних ризиків для природної та техногенної складової екзогенних процесів Карпатського регіону
Authors: Касіянчук, Д. В.
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Касіянчук, Дмитро Васильович Оцінка екологічних ризиків для природної та техногенної складової екзогенних процесів Карпатського регіону : дис. ... канд. геол. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 30.06.16 / Д. В. Касіянчук. - Івано-Франківськ, 2016. - 154 с.
Abstract: Мета і завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування вибору факторів, які сприяють активізації та розвиткові небезпечних екзогенних геологічних процесів і ускладненню екологічної ситуації, для подальшої оцінки ризиків від їх проявів як основи визначення екологічної безпеки на прикладі території Карпатського регіону. Для досягнення поставленої мети були виокремленні наступні завдання: -провести аналіз відомих факторів активізації екзогенних геологічних процесів та виділити з них природну та техногенну складову; -запропонувати нові техногенні та часові фактори розвитку і активізації екзогенних геологічних процесів; -обґрунтувати вибір факторів утворення екзогенних геологічних процесів та визначити закономірності їх розподілу з метою попередження їх негативного впливу на навколишнє середовище; -розробити методику оцінок еколого-геологічних ризиків з використанням геоінформаційних систем; -побудувати карти оцінки еколого-геологічних ризиків просторового розвитку ЕГП. Об'єктом досліджень є прояви екзогенних геологічних процесів, як загроза екологічній безпеці Карпатського регіону. Предметом досліджень є методи еколого-геологічної оцінки ризиків для природної та техногенної складової факторів екзогенних геологічних процесів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6994
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d579.pdf39.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.