Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7023
Title: Розвиток експортної діяльності деревообробних підприємств
Authors: Андришин, В. П.
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Андришин, Володимир Павлович Розвиток експортної діяльності деревообробних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : Дата захисту 27.07.16 / В. П. Андришин. - Ужгород, 2016. - 273 с.
Abstract: Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних і методичних підходів та розробка практичних рекомендацій до оцінки та розвитку експортної діяльності деревообробних підприємств в сучасних умовах господарювання. Досягнення поставленої мети зумовило необхідність постановки й вирішення таких основних завдань: поглибити розуміння поняття розвитку експортної діяльності підприємства через уточнення сутності та виявлення взаємозв’язку між категоріями «експортний потенціал» і «експортна діяльність» підприємства; систематизувати та класифікувати фактори внутрішнього і зовнішнього середовищ, що впливають на розвиток експортної діяльності підприємства, для виявлення найвпливовіших та характерних для деревообробних підприємств; проаналізувати стан та тенденції розвитку діяльності деревообробних підприємств в Україні та Закарпатській області для визначення особливостей їх експортної діяльності; проаналізувати існуючі підходи до оцінювання експортної діяльності для визначення системи показників, придатних для оцінки експортної діяльності деревообробних підприємств; розробити та обґрунтувати підхід до оцінки експортної діяльності деревообробних підприємств з урахуванням їх специфіки для визначення напрямів розвитку їх експортної діяльності; на основі досліджуваної вибірки деревообробних підприємств змоделювати вплив факторів на обсяги їх експортної діяльності для визначення напрямів оптимізації експортної діяльності підприємств; розробити практичні рекомендації щодо напрямів розвитку експортної діяльності деревообробних підприємств Закарпатської області зважаючи на рівень організації експортної діяльності та їх економічний стан. Об ’єкт дослідження - процес розвитку експортної діяльності підприємств деревообробної промисловості. Предмет дослідження - теоретико-методичні аспекти оцінки та розвитку експортної діяльності деревообробних підприємств з врахуванням впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7023
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d587.pdf29.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.