Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7024
Title: Управління потенціалом підприємств з газопостачання та газифікації
Authors: Андрощук, Д. В.
Issue Date: 2010
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Андрощук, Діана Володимирівна Управління потенціалом підприємств з газопостачання та газифікації : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 10.12.10 / Д. В. Андрощук. - Хмельницький, 2010. - 266 с.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є теоретичне узагальнення та вдосконалення методичного забезпечення, а також розробка практичних рекомендацій щодо створення здатностей управління потенціалом підприємства, які базуються на формуванні керованого процесу реалізації можливостей та компетенцій суб’єкта господарювання. Для досягнення поставленої мети дослідження було вирішено такі наукові та практичні завдання: - узагальнено існуючі теоретичні підходи до категорії “потенціал підприємства”; -запропоновано структуру потенціалу підприємства і визначено об’єкт управління ним; - виявлено тенденції та особливості використання потенціалу підприємств з газопостачання та газифікації; - досліджено існуючі компетенції підприємств на предмет повного функціонального забезпечення процесу управління їк можливостями; - розроблено методичні рекомендації щодо вдосконалення здатностей управління потенціалом підприємства; -сформовано основні процеси управління потенціалом підприємств з газифікації та газопостачання. Об’єктом дослідження є процеси управління потенціалом підприємств в умовах жорсткого тарифного регулювання. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та прикладних засад управління потенціалом підприємств з газопостачання та газифікації.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7024
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d377.pdf271.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.