Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7025
Title: Механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні
Authors: Ашикова, Е. І.
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Ашикова, Евеліна Ібрагимівна Механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 05.12.14 / Е. І. Ашикова. - Івано-Франківськ, 2014. - 217 с.
Abstract: Мета дисертаційного дослідження полягає в аналізі механізмів реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні та виробленні пропозицій щодо їх вдосконалення. Досягнення визначеної мети зумовило необхідність послідовного розв’язання таких завдань: - дослідити теоретико-методологічні засади державного управління реалізацією екологічної політики на регіональному рівні та сучасні підходи до її формування; - дати оцінку стану забезпечення екологічних прав громадян відповідно до європейських стандартів у процесі реалізації екологічної політики; - охарактеризувати особливості державної екологічної політики на регіональному рівні; - розкрити суть організаційного, правового, економічного та інших механізмів реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні; - розробити перспективні напрями вдосконалення механізмів реалізації державної екологічної політики; - актуалізувати та обґрунтувати способи використання міжнародної допомоги та залучення інвестицій в процесі реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні. Об ’єктом дослідження є державна екологічна політика. Предмет дослідження - механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7025
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d529.pdf13.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.