Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7031
Title: Модернізація вищої освіти України: механізми інституційного регулювання
Authors: Баран, М. П.
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Баран, Марія Петрівна Модернізація вищої освіти України: механізми інституційного регулювання : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 08.07.11 / М. П. Баран. - Івано-Франківськ, 2011. - 248 с.
Abstract: Метою дисертаційного дослідження є наукове обґрунтування процесу модернізації вищої освіти України та розроблення практичних рекомендацій щодо ефективного функціонування механізмів інституційного регулювання розвитку вищої освіти в сучасних умовах демократичного державотворення. Для досягнення мети було вирішено такі завдання: • дослідити еволюцію основних ідей становлення освітньої політики Української Держави на початку XXI століття ; • здійснити науково-теоретичний аналіз організаційно-правового механізму державного регулювання розвитку вищої освіти; • актуалізувати й обґрунтувати потребу інституційного регулювання модернізації вищої освіти у контексті впливу чинників інституційного середовища; • простежити тенденції трансформації механізмів інституційного регулювання модернізації вищої освіти у Польщі та Росії з метою впровадження кращих здобутків досліджуваних країн у практику державного управління освітньою галуззю в Україні; • обґрунтувати потребу дослідження освіти як пріоритетної сфери інституційного регулювання; • ідентифікувати ключові чинники впливу на модернізацію вищої освіти України та вибір механізмів інституційного регулювання; • визначити вплив можливостей та загроз макросередовища на освітню систему шляхом застосування адаптованої до освітнього середовища методики ЕТОМ-аналізу та відповідно до результатів аналізу даних сформувати шляхи оптимізації механізмів інституційного регулювання вищої освіти. Об ’єкт дослідження: система державного управління вищою освітою. Предмет дослідження: механізми інституційного регулювання процесу модернізації вищої освіти України.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7031
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d405.pdf37.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.