Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7033
Title: Удосконалені метод розгорнутого меніска та прилад для контролю поверхневих властивостей на межах розділу фаз
Authors: Барна, О. Б.
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Барна, Ольга Борисівна Удосконалені метод розгорнутого меніска та прилад для контролю поверхневих властивостей на межах розділу фаз : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 30.10.14 / О. Б. Барна. - Івано-Франківськ, 2014. - 174 с.
Abstract: Метою роботи є розроблення удосконалених методу розгорнутого меніска та приладу для підвищення точності результатів контролю поверхневих властивостей на межах розділу рідина - повітря - тверде тіло. Відповідно до цієї мети необхідно вирішити такі задачі: • провести аналіз відомих методів контролю ПН і ККЗ рідин і розчинів ПАР за допомогою дослідження форми менісків та їх технічних реалізацій, зокрема, провести порівняльний аналіз відомих методів дослідження ПН рідин методом розгорнутого меніска і виявити шляхи удосконалення цього методу; • розробити і дослідити модель розгорнутого меніска, виявити особливості меніска такого типу; • розробити удосконалений метод розгорнутого меніска для контролю ПН та ККЗ розчинів ПАР із покроковою методикою визначення координат точок контуру меніска; • розробити та виготовити прилад для контролю ПН та ККЗ рідин та водних розчинів ПАР методом розгорнутого меніска та розробити методику роботи з цим приладом; • здійснити метрологічний аналіз розроблених удосконалених методу і приладу для контролю ПН та ККЗ рідин та водних розчинів ПАР методом розгорнутого меніска та оцінити вірогідність контролю розробленим приладом; • провести лабораторні випробування розробленого приладу для контролю ПН та ККЗ рідин та водних розчинів ПАР методом розгорнутого меніска. Об’єктом дослідження є процес контролю поверхневих властивостей розчинів ПАР на межах розділу фаз. Предметом дослідження є методи та засоби аналізу форми меніска для контролю поверхневого натягу та крайового кута змочування розчинами ПАР твердих тіл.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7033
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d522.pdf19.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.