Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7034
Title: Прогнозування залишкового ресурсу внутрішньостанційних технологічних нафтопроводів на основі діагностування їх технічного стану
Authors: Басараб, Р. М.
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Басараб, Роман Миколайович Прогнозування залишкового ресурсу внутрішньостанційних технологічних нафтопроводів на основі діагностування їх технічного стану : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 24.06.14 / Р. М. Басараб. - Львів, 2014. - 169 с.
Abstract: Мета і задачі дослідження - прогнозування залишкового ресурсу внутрішньостанційних технологічних нафтопроводів тривало експлуатованих НПС на підставі застосування акустичних методів неруйнівного контролю та підходів лінійної механіки руйнування для діагностування їх стану. Для досягнення поставленої в роботі мети необхідно розв’язати такі науково-технічні задачі: • зробити аналіз і синтез фізичних процесів, що призводять до зародження і розвитку дефектів різної природи у матеріалах внутрішньостанційних технологічних нафтопроводів НПС і побудувати модель їхнього взаємозв’язку, а відтак і модель розрахунку залишкового ресурсу за наявності в них тріщин; • дослідити вплив експлуатаційного динамічного навантаження на руйнування нафтопроводів на основі побудови діаграми малоциклової втоми для трубних сталей таких нафтопроводів з урахуванням різного ступеню їхнього деградування; • експериментально дослідити реальний опір руйнуванню деградованого за час тривалої експлуатації матеріалу фрагмента нафтопроводу під дією внутрішнього циклічного гідравлічного тиску; • оцінити характер зміни технічного стану внутрішньостанційних технологічних нафтопроводів комплексним акустичним діагностуванням і на цій основі зробити прогноз їх залишкової довговічності за наявності тріщин і під дією багатоциклового навантаження та водню. Об’єктом досліджень є процес зміни технічного стану внутрішньо-станційних технологічних нафтопроводів за час довготривалої експлуатації та їхнє руйнування. Предметом досліджень є методи та засоби контролю технічного стану внутрішньостанційних технологічних нафтопроводів нафтопомпувальних станцій та розроблення методик розрахунку залишкового ресурсу за наявності в матеріалах тріщин і дії циклічного навантаження та наводнювання.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7034
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d509.pdf35.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.